Legislaţie

[slider title=”Legi” group=”unique-accordion-name” type=auto-expand]

Legi

 • Legea nr. 16/2007– privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez
 • Legea nr. 217/2007– pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
 • Legea nr. 18/1991– Legea fondului funciar
 • Lege nr. 499/12.11.2004– privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Lege nr. 247/2005– privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente – Titlul XII
 • Lege nr. 247/2005 – privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
 • Legea nr. 78/2002 – privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Lege nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
 • Decret-Lege Nr. 115/27 04.1938 – pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

<

[/slider]

[slider title=”Ordonanțe” group=”unique-accordion-name”]

Ordonanțe

 • Ordonanata de urgenta– privind abrogarea art. 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
 • Ordonanta de urgenta 70/2001– pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Ordonanta de urgenta 41/2004– pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
 • Ordonanta nr. 10/21.01.2000 – privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei

[/slider]

[slider title=”Hotărâri de guvern” group=”unique-accordion-name”]

Hotărâri de guvern

 • Hotararea 322/07.04.2010– Hotarare pentru modificarea art.17 din Hotararea Guvernului nr. 1.210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI
 • Hotararea de Guvern nr. 1647/22.11.2006– privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pe anul 2007
 • Hotărare nr. 1210/2004– privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • Hotarare nr. 869/2005 – pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

[/slider]

[slider title=”Ordine ale Ministrului Internelor și Reformei Administrative” group=”unique-accordion-name”]

Ordine ale Ministrului Internelor și Reformei Administrative

 • Ordinul nr. 81/29.03.2010– Ordin al ministrului administratiei si internelor privind abrogarea unor acte normative nr. 81 din 29 martie 2010
 • Ordin nr. 39/2009– Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39 din 6.04.2009
 • Ordin nr. 596 din 28.08.08 – pentru modificarea Ordinului 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate
 • Ordin nr. 516 din 19.06.08 – pentru modificarea anexei la Ordinul 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate
 • Ordin nr. 432 din 31.03.08 – pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile frunizate de ANCPI si unitatile subordonate
 • Ordin 14 din 24 martie 2008 – pentru aprobarea Listei geodezilor cu drept de semnatura autorizati de Ordinul Geodezilor din Romania in baza Legii nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez
 • Ordin nr. 371 din 2007 – al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate. Monitor Oficial nr. 7 din 04.01.08
 • Ordin nr. 236 din 27.06.07 – pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 128 din 2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile de desfasurate de ANCPI si unitatile subrodonate
 • Ordin nr. 534/2001 – privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
 • Ordin nr. 537/2001 – pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activităţii persoanelor fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teri
 • Ordin nr. 1090/2005 – privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
 • Ordin nr. 1033/2005 – pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 • Ordin nr. 798/2005 – pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
 • Ordin nr. 687/2005 – pentru completarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
 • Ordin nr. 456/2004 – privind activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
 • Ordin nr. 349/2004 – pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale
 • Ordinul nr. 128/2007 – privind aprobarea tarifelor pentru activitatile desfasurate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

[/slider]

[slider title=”Ordine ale Ministrului Justitiei” group=”unique-accordion-name”]

Ordine ale Ministrului Justitiei

 • Ordin nr. 2371/1997 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor

[/slider]

[slider title=”Ordine ale Directorului General al ANCPI” group=”unique-accordion-name”]

Ordine ale Directorului General al ANCPI

 • Ordin nr.107/29.03.2010 – Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei
 • Ordinul 108/29.03.2010 – Ordin al directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei
 • ORDIN 79/2010 – Ordin privind aprobarea Regulilor de realizare a metadatelor
 • ORDIN 80/2010 – Ordin privind aprobarea Normelor pentru realizarea planului topografic de referinta in format digital, corespunzator scarii 1 la 5000
 • ORDIN 78/2010 – Ordin privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru scanarea si georeferentierea planurilor vechi de carte funciara
 • Caiet sarcini – Specificatii tehnice pentru realizarea ortofotoplanurilor digitale scara 1:5000
 • Ordin nr. 186/2009 – Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 186 din 17.04. 2009
 • Ordin 293 / 2007 – Ordin privind declasificarea unor documente \”secret de serviciu\” elaborate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de unitatile subordonate
 • Ordin nr. 367 din 04.07.08 – privind aprobarea metodologiei de aplicare a tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate. Metodologia de aplicare.
 • Ordin 946 din 2000 – pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiilor cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii. Instructiuni
 • PRECIZARE documente cadastrale – Precizari privind modul de completare a unor anexe ale Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
 • Ordin nr. 90 din 15.02.07 – pentru modificarea ordinului nr. 68/29.01.07 pentru stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI si unitatile subordonate
 • Ordinul nr. 634/2006 – pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară
 • Ordin nr. 143/2006 – privind modificarea Regulamentului de Ordine Interioara al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 • Ordin nr. 556/2006 – privind modificarea Ordinului nr. 267/17.05.2006 al Directorului General al ANCPI privind organizarea si desfasurarea cursurilor in cadrul ANCPI si institutiilor subordonate
 • Ordin nr. 267/2006 – pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor in cadrul ANCPI si institutiilor subordonate
 • Ordin nr. 93/2004 – pentru modificarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii
 • Ordin nr. 68/2007 – pentru stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
 • Ordin nr. 633/2006 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

[/slider]

[slider title=”Protocol de colaborare” group=”unique-accordion-name”]

Protocol de colaborare

 • Protocol de Cooperare – Protocol de Cooperare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
 • ACT ADITIONAL – la protocolul de colaborare incheiat intre OCPI Neamt si Camera Notarilor Publici Bacau
 • Act aditional – la protocolul de colaborare incheiat intre ANCPI si CNADNR
 • Act aditional – la protocolul de colaborare intre OCPI Neamt si Camera Notarilor Publici Bacau
 • Actul adiţional nr. 2 – la Convenţia Cadru între ANCPI şi băncile membre ARB, cu privire la modul de colaborare în ce priveşte operaţiunile de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată
 • Protocol de colaborare – Protocol de colaborare intre ANCPI si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
 • ACT ADITIONAL  – la Protocolul de colaborare incheiat in data de 22.02.07 intre OCPI Constanta si Camera Notarilor Publici Constanta in vederea stabilirii termenelor de efectuare a operatiunilor de cadastru si publicitate imobiliara
 • PROTOCOL DE COLABORARE –
 • incheiat intre Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din RomaniaPROTOCOL DE COLABORARE – incheiat intre Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din RomaniaPROTOCOL DE COLABORAR – incheiat intre Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania S. A.

   

[/slider]